Tere Shishe Mein May Baqi Nahin Hai

Tere Shishe Mein May Baqi Nahin Hai

Tere Shishe Mein May Baqi Nahin Hai
Bata, Kya Tu Mera Saqi Nahi Hai

Samundar Se Mille Piyase Ko Shabnam
Bakheeli Hai Ye Razzaqi Nahin Hai

Leave a Comment